Pages Menu
Categories Menu
Badania z zakresu ekologii gatunków

Badania z zakresu ekologii gatunków

Nauki biologiczne od wielu lat pełnią bardzo ważną funkcję na tle innych dziedzin naukowi. Niektóre dyscypliny pozwalają bowiem nie tylko poznawać nowe rośliny, ale także wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce. Nowoczesne leki pomagające leczyć poważne choroby czy modyfikowanie genetyczne żywności to tylko nieliczne z efektów, na które możemy liczyć dzięki pracy biologów. W skład nauk biologicznych wchodzi wiele dyscyplin, wśród których można wyróżnić między innymi biochemię, botanikę, ewolucjonizm czy hydrobiologię. Bardzo ważnym aspektem biologii jest również ekologia gatunków, dzięki której posiadamy dziś wiedzę na temat rozmieszczenia czy liczebności różnych populacji roślin oraz zwierząt. Szerokie zagadnienia związane z genezą badań ekologii gatunków są bardzo ciekawe, dlatego warto poznać nieco faktów na wspomniany temat. Mówiąc o ekologii, należy również wspomnieć o podziale dyscypliny na ekologię populacyjną i ekologię ewolucyjną.

Geneza ekologii gatunków

Początkowy podział ekologii związany był z dwoma terminami. Pierwszym z nich była nauka zwana autekologią. Ogólne założenia dyscypliny skupiają się wokół relacji pomiędzy zwierzętami lub roślinami, a ich naturalnym środowiskiem. Warto przy tym zaznaczyć, iż autekologia dotyczy wyłącznie pojedynczego organizmu wchodzącego w związek ze swoim otoczeniem. Alternatywą dla wspomnianej dziedziny jest tak zwana synekologia. Ten dział ekologii wiąże się z kolei z całymi grupami organizmów oddziałujących na siebie oraz na środowisko. Należy jednak zaznaczyć, że współcześnie o wspomnianych naukach mówi się raczej przez pryzmat historii. Dziś obie dziedziny skupiają się wokół zagadnienia ekologii populacyjnej.

Ekologia populacyjna

W skład współczesnej ekologii gatunków wchodzi oczywiście tak zwana ekologia populacyjna. Jak sama nazwa niejako wskazuje, wspomniana dyscyplina zajmuje się liczebnością populacji różnych gatunków w odniesieniu do czynników ekologicznych, takich jak temperatura, światło czy dwutlenek węgla (są to tak zwane czynniki abiotyczne). Czynniki ekologiczne mogą również określać zależności między różnymi gatunkami oraz zależności w obrębie jednego gatunku (mowa tutaj o tak zwanych czynnikach biotycznych). Nierzadko badania ekologii gatunków skupiają się na problemach zasięgu i rozmieszczenia danej rośliny czy zwierzęcia. Prowadzone badania mogą pomóc chronić zagrożone gatunki poprzez ich przenoszenie czy krzyżowanie.

Ekologia ewolucyjna 

W skład ekologii gatunków wchodzi również dyscyplina zwana ekologią ewolucyjną. Warto zaznaczyć, że wspomniana nauka jest stosunkowo młoda. Jej powstanie datuje się dopiero na drugą połowę dwudziestego wieku. Badacze działający w zakresie ekologii ewolucyjnej zajmują się problemami związanymi z historią życia gatunków oraz ich dostosowaniem do określonych warunków środowiskowych. Warto również zaznaczyć, że badacze zajmujący się ekologią ewolucyjną działają jednocześnie na przestrzeni biologii ewolucyjnej oraz etologii.

Prace z zakresu ekologii gatunków pozwalają poznać wiele ważnych informacji na temat roślin i zwierząt wchodzących w skład poszczególnych gatunków. Badacze skupiają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ponieważ w przestrzeniach użytkowych (mowa tutaj chociażby o medycynie czy technice) o wiele bardziej sprawdza się oczywiście wiedza praktyczna. Należy przy tym pamiętać, że ewentualne doświadczenia czy badania nie dostarczają nam wiedzy stuprocentowo pewnej. Przede wszystkim dlatego, że organizmy żywe nieustannie się zmieniają.

Dodaj opinię

Your email address will not be published. Required fields are marked *