Pages Menu
Categories Menu
Jak rozpocząć studia w Anglii?

Jak rozpocząć studia w Anglii?

Współczesny rynek pracy stawia przed przyszłymi kandydatkami coraz więcej wymagań. Młodzi pracowanicy muszą kończyć dodatkowe kursy i swyróżniać się na tle pozostałych kandydatów oryginalnymi umiejętnościami i ugruntowanymi kompetencjami. Czasem zdarza się tak, iż rodzimy ryden pracay wydaje nam się nieodpowiedni dla nas, czy dla naszego dziecka, ponieważ pewne gałęzie nauki nie mają bytności w naszym kraju. Rozwiązaniem takiego problemu może być wyjazd na studia do kraju anglojęzycznego, jest to jednak przedsięwzięcie dość kosztowne i wymagające dużych nakładów czasowych i finasowych. Kto może pomóc studentowi w zagranicznym wyjeździe?

Program Erasmus

Wiele polskich uczelni na stałe współpracuje z zagranicznymiośrodkami naukowymi, dzięki temu możliwa jest wymiana studentów między uczelniami. Student w trakcie studiów może skorzystać z ofety zagranicznego wyjazdu na studia lub praktyki do danego kraju. Oczwyiscie obowiązują pewne limity w tym zakresie. Na wyjazd zagraniczny największe szanse mają osoby z dobrą zajomością języka, która umożliwi im studiowania zagranicą, a także studenci z wysoką średnią. W trakcie jednego etapu studiów np. licencjat, magister na Erasmusa można wyjechać raz. Zawyczaj oferowane są wyjazdy półroczne i roczne. Wyjazdy te są częściowo finansowane przez uczelnią, kązdy zakwalifikowany student otrzymuje pewnego rodzaju stypendium, które starcza zazwyczaj na opłacenie pensji za granicą. Cena stypendium zależna jest od miejsca, w które student wyjeżdża.Ten rodzaj wyjazdu jest niezwykle prosty dla studenta, który otrzymuje pomoc od swojej uczelni,a także może liczyć na uwagi koordynatora programu Erasmus na swojej uczelni. Niestety często jednak zdarza się, że wykładowcy nie patrzą zbyt przychylnym okiem na studentów powracających z Erasmusa i pojawiają się problemy z zaliczeniem danego etapu studiów.

Studia na własną rękę

Druga opcja obejmuje dłuższą przeprowadzkę do Anglii i aplikowanie na studia właśnie tam. Oczywiście taki krok wymaga dużej wiedzy nie tylko językowej, ale też tej dotyczącej przepisów prawa brytyjskiego. Warto taki wyjazd zorganizować z pomocą profesjonalistów. Studia językowe Anglia to specjalność pracowników centrum edukacyjnego, którzy stale współpracują z najznakomitszymi uczelniami w Wielkiej Brytanii. Pracownicy studium pomogą przyszłemu studentow wybrać odpowiednią dla niego uczelnię, przperowadzi testy standaryzowane i udzieli niezbędnych do studiowania wskazówek. Uczniowi pozostaje tylko nauka na egzamin maturalny, ponieważ to pracownicy zajmują się terminami i niezbędnymi do przyjęcia na daną uczelnię dokumentami. Po dostaniu się studenta na wymarzony kierunek pracownicy studium pomogą mu także znaleźć zakwaterowanie, a także zadbają o odpowiedni sposób finansowania studiów, stypendia naukowe, czy pożyczki. Eksperci pomogą przyszłemu studentowi przygotować się do egaminów na studia, zarejestrować się na zajęcia, a także udzielą niezbędnej wiedzy o kraju i mieście do którego postanowią się wprowadzić. Wybór odpowiedniej formy wyjazdu zagranicznego zależy więc jedynie od przyszłego studenta i jego rodziny.

Dodaj opinię

Your email address will not be published. Required fields are marked *